FILOSOFIE

Onze filosofie is gericht op voortdurende actualisering om onze procedures continu te verbeteren en efficiënter te laten verlopen. We werken volgens de regels en wetten van de landen waar we zijn gevestigd en ontwikkelen onze activiteiten op een ethische en eerlijke manier en in overeenstemming met onze bedrijfswaarden.

WAARDEN

Onze bedrijfswaarden staan centraal in alles wat we doen.  Deze principes zijn een uitdrukking van onze overtuigingen en werkwijze en resulteren in een integere, eerlijke en correcte handelswijze en een allesomvattende, ethisch verantwoorde dienstverlening door de verschillende afdelingen van onze organisatie.

TOELEVERINGSKETEN

De goede band met onze leveranciers berust op wederzijds respect en vertrouwen en leidt tot de beste kwaliteit, just-in-time leveringen en duurzame innovatie.

WAT ONS ONDERSCHEIDT

  • Wederzijds respect en vertrouwen

  • Eerlijkheid en solidariteit

  • Onze waarden en onze medewerkers

  • Aanpassingsvermogen

  • Technologische capaciteit

MANAGEMENTSYSTEMEN

De invoering van de kwaliteits- (ISO 9001), milieu- (ISO 14001), veiligheidsmanagementsystemen (ISO 45001) en voedselveiligheid (BRCGS Packaging Materials) die worden onderworpen aan externe certificeringsaudits, over het proces van en ons engagement met de continue verbetering waken en de naleving van de geldende regelgeving accrediteren.